Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JN007963/2016-W01 Nudenje tehnične podpore za Oracle licenčno programsko opremo GU 22.12.2016 05.01.2017 do 09:00
JN007951/2016-B01 Ciklično aerofotografiranje Slovenije 2017 - 2019 (CAS 2016-19). GU 21.12.2016 31.01.2017 do 09:00
JN007907/2016-W01 Ureditev atributnih podatkov za migracijo - 1. faza (podatki o dejanskih rabah delov stavb, prostori). GU 20.12.2016 12.01.2017 do 09:00
JN005543/2016-B01 Digitalizacija arhiva Zemljiškega katastra, testna digitalizacija arhiva Katastra stavb in digitalizacija arhiva državnih prostorskih aktov. GU 15.09.2016 25.10.2016 do 09:00
JN005066/2016-B01 Prenos obstoječih programskih rešitev na Oracle bazo verzije 12 GU 30.08.2016 03.10.2016 do 09:00
JN004784/2016-W01 Nakup okoljsko manj obremenjujočega vozila GU 22.08.2016 29.08.2016 do 09:00
JN004409/2016-W01 Nakup 2 okoljsko manj obremenjujočih motornih vozil GU 04.08.2016 12.08.2016 do 09:00
JN003297/2016-W01 Nadgradnja informacijskega sistema generalnega vrednotenja zaradi sprememb registra nepremičnin. GU 01.07.2016 12.07.2016 do 09:00
JN 002484/2016 - W01 Nakup pisarniške opreme za prostore OGU Ptuj, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj. GU 10.06.2016 04.07.2016 do 09:00
JN 002472/2016 - W01. Nakup sistema evidentiranja delovnega časa. GU 10.06.2016 21.06.2016 do 09:00
JN002126/2016-W01 Nakup geodetske merske opreme. GU 02.06.2016 14.06.2016 do 09:00
JN001601/2016-B01 Vzpostavitev evidence vrednotenja nepremičnin. GU 20.05.2016 24.06.2016 do 09:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28