Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JN009604/2017-B01 Lokacijska izboljšava ZKP GU 14.11.2017 22.12.2017 do 09:00
JN009441/2017-W01 Nakup geodetskih inštrumentov GU 10.11.2017 16.11.2017 do 09:00
JN009430/2017-W01 Najem prenosnih poti za tvorbo navideznih omrežij za prenos podatkov omrežja SIGNAL in mreže 0. reda GU 09.11.2017 22.11.2017 do 09:00
JN008985/2017-W01 Vključitev novih storitev distribucije GU 19.10.2017 26.10.2017 do 09:00
JN008739/2017-B01 Informacijska podpora na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov GU 09.10.2017 15.11.2017 do 09:00
JN007973/2017-B01 Vzpostavitev skupne infrastrukture za prostorske informacije GU 05.09.2017 09.10.2017 do 09:00
JN007785/2017-B01 Lokacijska izboljšava ZKP GU 25.08.2017 02.10.2017 do 09:00
JN007670/2017-W01 Nakup dveh stalnih GNSS postaj GU 23.08.2017 31.08.2017 do 09:00
JN007453/2017-W01 Nakup dveh stalnih GNSS postaj GU 10.08.2017 22.08.2017 do 09:00
JN007363/2017-B01 Masovni zajem poseljenih zemljišč in dejanske rabe poseljenih zemljišč GU 04.08.2017 18.09.2017 do 09:00
JN007187/2017-W01 Nakup dveh okoljsko manj obremenjujočih motornih vozil GU 28.07.2017 07.08.2017 do 09:00
JN006961/2017-W01 Ureditev podatkov o parcelnih številkah za parcele, ki v zemljiškem katastru niso vodene kot strnjeno zemljišče po 144. členu ZEN GU 21.07.2017 07.08.2017 do 09:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28