Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JN1012/2013 Izboljšava lokacijskih podatkov zemljiškega katastra na območju trajnih nasadov in na območju občine s cca 50.000 GU 29.01.2013 12.03.2013 do 09:00
NMV166/2013 Strokovna presoja in dopolnitev kalkulacij za določanje katastrskega dohodka po ZUKD-1 GU 22.01.2013 30.01.2013 do 09:00
Nakup aplikacijskih strežnikov GU 28.11.2012 04.12.2012 do 09:00
Informacijska podpora za vodenje nepremičninskih evidenc GU 22.11.2012 13.12.2012 do 09:00
Vzdrževanje računalniške opreme na Gedetski upravi Republike Slovenije GU 20.09.2012 28.09.2012 do 09:00
Vzdrževanje storitvene infrastrukture distribucije geodetskih podatkov GU 19.09.2012 03.10.2012 do 09:00
Dopolnitve podatkovnega skladišča in varnostnih shem GU 18.09.2012 26.09.2012 do 09:00
Prenova in vzdrževanje informacijskega sistema evidence trga nepremičnin GU 17.09.2012 27.09.2012 do 09:00
Nadgradnja zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture za potrebe posredovanja podatkov lastnikov GU 12.09.2012 24.09.2012 do 09:00
Nadgradnja servisne prostorske infrastrukture distribucijskega okolja GU 12.09.2012 24.09.2012 do 09:00
Vzdrževanje računalniške opreme na Geodetski upravi Republike Slovenije GU 06.09.2012 17.09.2012 do 09:00
Informacijska podpora za določanje vrednosti po ZUJF GU 14.08.2012 24.08.2012 do 09:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28