Skoči na vsebino

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Geodetska uprava Republike Slovenije zagotavlja varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki se v celoti ali delno izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, in pri neavtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, ki so del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke.

 

Pravna podlaga

  • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES - Splošna uredba o varstvu podatkov  (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1,  in UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2 - popr.; angl. »General Data Protection Regulation« - GDPR)
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 94/07 – u.p.b.)

 

Upravljavec

 
Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, E: pisarna.gu[@]gov.si

 

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

 

V skladu s sklepom generalnega direktorja, izdanim na podlagi člena 37 GDPR, je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (»Data Protection Officer« - DPO) Geodetske uprave Republike Slovenije:

 

Romana Hudnik Rovan

Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana

T:   01 / 478 48 15

E:  romana.hudnik-rovan[@]gov.si