Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Geodetska uprava Republike Slovenije zagotavlja varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki se v celoti ali delno izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, in pri neavtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, ki so del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke.

 

Pravna podlaga

  • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES - Splošna uredba o varstvu podatkov  (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1,  in UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2 - popr.; angl. »General Data Protection Regulation« - GDPR)
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 94/07 – u.p.b.)

 

Upravljavec

 
Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, E: pisarna.gu[@]gov.si

 

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

 

V skladu s sklepom generalnega direktorja, izdanim na podlagi člena 37 GDPR, je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (»Data Protection Officer« - DPO) Geodetske uprave Republike Slovenije:

 

Romana Hudnik Rovan

Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana

T:   01 / 478 48 15

E:  romana.hudnik-rovan[@]gov.si