Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

Kaj so informacije javnega značaja?

 

V skladu s prvim odstavkom 4. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ (Uradni list RS, št. 51/06 – u.p.b., 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 - Odl. US, 102/15 in 7/18) je informacija javnega značaja vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. 
 

Po 5. členu ZDIJZ so informacije javnega značaja prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam (zakon jih enotno imenuje prosilci). Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo, ali njen elektronski zapis. Prosilci imajo tako pravico zahtevati od določenega organa, ki po njihovem mnenju razpolaga z informacijo, da jim željeno informacijo posreduje.
 
Dostop do informacije javnega značaja ni brez omejitev. ZDIJZ v 6. členu navaja enajst primerov, v katerih lahko organ prosilcu zavrne zahtevo, zaradi posebne narave podatka, ki ga prosilec želi.

 

 

Zakonodaja


 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ  (Uradni list RS, št. 51/06 – u.p.b., 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 - Odl. US, 102/15 in 7/18)

 

• Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja  (Uradni list RS, št. 24/16)

 

 

 

Uradni osebi

 

Uradni osebi, ki sta v Geodetski upravi Republike Slovenije pristojni za posredovanje informacij javnega značaja, sta: 

 

•   Aljoša Hočevar, višja svetovalka                           •   Romana Hudnik Rovan, višja svetovalka

     Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana                    Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana

           E:   aljosa.hocevar[@]gov.si                                       E:    romana.hudnik-rovan[@]gov.si

           T:  01 / 478 48 41                                                           T:   01 / 478 48 15

         

 

Letno poročilo

 

Poročilo geodetske uprave o izvajanju ZDIJZ v letu 2018

 

 

Vzorec vloge

 

Zahteva za dostop do informacije javnega značaja 

 

Zahteva za ponovno uporabo informacij javnega značaja