Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROJEKT HARMO-DATA

Harmonizacija podatkov za čezmejno upravljanje prostora

 

Projekt HARMO-DATA, ki je odobren v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, se sooča s skupnim izzivom neharmoniziranega sistema prostorskega upravljanja na čezmejnem projektnem območju (PO) Slovenije in Italije, ki otežuje pridobivanje prostorskih podatkov potrebnih za kakovostno upravljanje s prostorom s strani javnih institucij na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Splošni cilj projekta je okrepiti zmogljivost čezmejnega institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih ustanov ter ključnih akterjev s področja prostorskega načrtovanja in oblikovanje skupnih rešitev za usklajeno ter učinkovitejše upravljanje čezmejnega prostora. Cilj projekta bo dosežen z razvojem skupnega modela prostorskega upravljanja, katerega sestavni del bo skupna platforma za harmonizacijo čezmejnih prostorskih podatkov in s protokolom čezmejnega prostorskega upravljanja, ki ga bodo podpisali predstavniki pristojnih javnih ustanov na projektnem območju.
 

Glavni neposredni učinki projekta so: protokol za harmonizacijo prostorskih podatkov na čezmejnem območju, skupna prostorska platforma za harmonizacijo prostorskih podatkov in izvedba skupnega programa usposabljanja za deležnike s področja prostorskega upravljanja.
 

Čezmejni pristop bo s krepitvijo odnosov med javnimi ustanovami na področju prostorskega upravljanja in z izmenjavo dobrih praks med ključnimi akterji omogočal usklajevanje politik in povečanje znanja, potrebnega za skupno učinkovito načrtovanje in izvajanje celostnega modela prostorskega upravljanja. Vzpostavitev skupne čezmejne prostorske platforme skladno z direktivo INSPIRE bo inovativna rešitev na PO, kjer se srečujemo z neusklajenim upravljanjem s prostorom.
 

Prostorska platforma bo preizkušena na pilotnih območjih izbranih občin sodelujočih držav, kar bo zagotovilo uspešen prenos modela za bodoče skupno upravljanje čezmejnega prostora.
 

Projekt traja 18 mesecev v skupni vrednosti 1.120.240,03€. Projekt je sofinanciran v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in iz sredstev italijanskega rotacijskega sklada.
 

Partnerji projekta:

Geodetski Inštitut Slovenije - GI
Geodetska Uprava Republike Slovenije – GURS
Igea d.o.o.
Insiel d.d.
Univerza v Trstu – UNITS
Terre d.o.o.
 

Pridruženi partnerji:

Dežela FJK – Direkcija za infrastrukturo in prostor (Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture e territorio)
Ministrstvo za okolje in prostor - Direktorat za prostor, gradnje in stanovanja
Dežela Veneto (Regione Veneto)