Skoči na vsebino

POSTOPKI IN PRIPOROČILA


Postopki in priporočila po Zakonu o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/08)

 

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/08) določa, da pri določitvi imena naselja oziroma imena ulice sodeluje delovno telo vlade, pristojno za standardizacijo zemljepisnih imen.

Predlagatelj za določitev imena naselja oziroma imena ulice  mora pridobiti mnenje delovnega telesa vlade o ustreznosti predlaganega imena naselja oziroma imena ulice.

Vlada Republike Slovenije je kot svoje delovno telo, pristojno za standardizacijo zemljepisnih imen, imenovala Komisijo za standardizacijo zemljepisni imen.Postopki po Zakonu o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/08)

Priporočila Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen glede ustreznosti imen naselij in ulic


< Nazaj