Skoči na vsebino

ČLANI KOMISIJE ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN

    

Vlada Republike Slovenije je na 161. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejela sklep številka 02401-15/2017/3, s katerim je imenovala Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen v naslednji sestavi: 

 

 

Predsednik: 

 • dr. Matjaž Geršič, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika. 

 

Člani: 

 

 • dr. Simona Bergoč, Ministrstvo za kulturo, Služba za slovenski jezik, 
 • Marija Brnot, Geodetska uprava Republike Slovenije, 
 • dr. Helena Dobrovoljc, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 
 • dr. Metka Furlan, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 
 • Jure Gašparič, Ministrstvo za zunanje zadeve, Sektor za mednarodne organizacije, 
 • dr. Drago Kladnik, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, 
 • dr. Drago Perko, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, 
 • dr. Irma Potočnik Slavič, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 
 • dr. Dalibor Radovan, Geodetski inštitut Slovenije, 
 • dr. Matej Šekli, Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko. 

 

 

< Nazaj