Skoči na vsebino

REGIONALNI PROJEKTI

Uvajanja sistemskih in aplikativnih rešitev Geoinformacijskega centra MOP v ostale občine v Sloveniji. Namen programa je predvsem omogočiti proaktivno prostorsko načrtovanje in podpreti občinske/ regionalne razvojne programe. Zato so v letu 2000 so oblikovani projekti iz področja geoinformatike, ki temeljijo na podlagi podpisanih formalnih sporazumov o sodelovanju in sicer:

  • dogovor o sodelovanju z MO Koper, Izola, Piran in
  • dogovor o sodelovanju z MO Maribor

na področju graditve geoinformacijske infrastrukture upravljanja s prostorom ter podpori regionalnih razvojnih programov.

 

V okviru teh aktivnosti smo skupaj z Ministrstvom za finance ter pristojnimi organi MOP organizirali in izvedli vrsto delavnic na področju posodobitve, podpore in operacionalizacije delovanja lokalnih skupnosti na področju nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč z upoštevanjem uvedbe pričakovanega davka na nepremičnine. Podobno velja za področje občinskih prostorskih planov, kjer bomo z ustreznimi usmeritvami občinam in zagotavljanjem digitalnih podatkov dosegli povečanje učinkovitosti občin pri uporabi prostorskih planskih dokumentov.