Skoči na vsebino

POPIS NEPREMIČNIN

 

Zakon o evidentiranju nepremičnin (objavljen v Uradnem listu RS št. 47/2006) predvideva izvedbo razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb, to je stanovanjih, poslovnih prostorih in podobno. Stavbe in deli so evidentirani v katastru stavb, vendar ne vse v obliki in na način, ki bi bil primeren kot podlaga za izvedbo množičnega vrednotenja in kasneje obdavčenja nepremičnin. Zato je Geodetska uprava Republike Slovenije decembra 2006 začela s popisom nepremičnin v skladu s Programom razgrnitve in obdelava podatkov v stavbah in delih stavb, ki ga je dne  06. 07. 2006 sprejela Vlada Republike Slovenije. Spremenjen in dopolnjen Program razgrnitve in obdelave podatkov o stavbah in delih stavb je Vlada Republike Slovenije sprejela 22.2.2007.

  

Z 21.12.2007 se je zaključilo evidentiranje nepopisanih nepremičnin, kjer smo zagotavljali pomoč lastnikom pri izvedbi evidentiranja stavb in delov stavb na enak način, kot je bila v popisu nepremičnin. Po 21.12.2007 je vpis podatkov v uradne evidence Geodetske uprave RS možen z rednimi postopki v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007 - Odločba US). 

 

Več informacij o vpisu podatkov v uradne evidence Geodetske uprave RS dobite na http://www.gu.gov.si/.  Na istem spletnem naslovu  so tudi informacije o območnih geodetskih upravah in geodetskih pisarnah, kamor se lahko obrne za konkretne informacije o vpisu podatkov v uradne evidence Geodetske uprave RS.