Skoči na vsebino

MODEL POSREDOVANJA GEODETSKIH PODATKOV

Izdelava modela posredovanja geodetskih podatkov ter načrt implementacije modela na Geodetski upravi Republike Slovenije. Več o izdelavi modela ter načrtu implementacije (pdf, 626KB)

 

Poglavitni razlog za izdelavo projekta je bila potreba po sistemski ureditvi področja izdajanja podatkov geodetske državne službe. Naloge s tega področja se izvajajo na več različnih lokacijah, na različne načine, z različnimi aplikacijami, in so organizacijsko, tehnološko in vsebinsko nepovezane v celoto. Sistem za izdajanje podatkov s hranjenjem in posredovanjem podatkov je zelo kompleksen, saj nanj vplivajo praktično vsi procesi od nastanka posameznega podatka do prejema plačila kupca za izdani podatek.


V nalogi je bila tako zajeta celotna vsebina poslovanja, vsi podatki, ki jih geodetska služba izdaja ter vsi subjekti, ki se ukvarjajo s področjem izdajanja podatkov. Kot osnovni nosilec sistema je Geodetski dokumentacijski center tesno povezan s posameznimi sektorji, ki skrbijo za produkcijo podatkov, v sistem pa so vključene tudi območne geodetske uprave z izpostavami. Projektna naloga se dotika tudi vloge drugih subjektov na tem področju - Geodetskega inštituta Slovenije, Centra vlade za informatiko in Ministrstva za informacijsko družbo.

 

 

Glavni nameni naloge so bili:

  • podrobno preučiti področje izdajanja podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije, določitev vseh nalog in funkcij s tega področja ter relacij med subjekti, ki opravljajo tovrstne naloge,
  • zasnovati ureditev, poenotenje in nadgradnjo obstoječega načina izdajanja digitalnih in analognih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije,
  • izdelati model celovitega sistema, ki na enem mestu in na enovit način združuje vse informacije o prostorskih podatkih in omogoča urejeno poslovanje z njimi tako ponudnikom kot tudi uporabnikom podatkov.