Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

METAPODATKOVNI SISTEM

Centralna evidenca prostorskih podatkov (CEPP) - metapodatkovni sistem, ki se vzpostavlja v okviru vzpostavitve računalniško podprtega javnega sistema za obveščanje o razpoložljivih prostorskih podatkih in njih izmenjavo.
  
CEPP je najpopolnejši seznam obstoječih digitalnih prostorskih podatkov v Republiki Sloveniji. Vsem uporabnikom prostorskih podatkov ponuja metapodatkovne informacije (o vsebini, namenu, uporabnosti in kakovosti podatkov, informacije o lastnikih, vzdrževalcih in distributerjih prostorskih podatkov, informacije o načinu, postopku, ceni in pogojih pridobitve) ter vse druge informacije, potrebne za pravilno in smotrno izbiro in uporabo prostorskih podatkov. Njena zasnova in struktura je skladna z evropskimi standardi in priporočili (slovenski predstandard CEN/TC287), ki je bil sprejet z metodo razglasitve, na pobudo MOP/GIC.

 

Evidenca obsega preko 400 opisov baz prostorskih podatkov posameznih resorjev (predvsem MOP), lokalne uprave in zasebnega sektorja. Vzpostavljen je neomejen in javen dostop do te evidence preko spletnega strežnika GIC/MOP. Na njem je bilo v tem obdobju izvedenih prek 1.100.000 poizvedovanj, kar ga po neodvisni raziskavi za leto 1998 postavlja na 22. mesto vseh Internet strežnikov v Sloveniji. Pripravljen je tudi projekt uvedbe podobnih sistemov za občinski/regionalni nivo. Za okvir MOP je bilo tudi sprejeto Naročilo o upoštevanju metapodatkovnega standarda za vse geokodirane prostorske podatke MOP.

 

Sistem CEPP se v nadaljevanju nadgrajuje s sistemom za elektronsko naročanje in posredovanje podatkov (EDPP). Ta omogoča zbiranje, vodenje in reševanje zahtevkov - naročil s strani uporabnikov za podatke. V sistem so vključeni različni načini posredovanja podatkov, od popolnoma elektronskega načina distribucije podatkov, katerega namen je trenutno še demonstracijski prikaz možnosti elektronsko podprtih sistemov za distribucijo podatkov, do načina, kjer se nekateri koraki posredovanja še izvajajo "ročno", kakor deluje večina obstoječih procesov posredovanja podatkov. Tehnološka osnova sistema za elektronsko naročanje in posredovanje podatkov je Internet tehnologija. Ključni dokumenti bodo do uveljavitve digitalnega podpisa še vedno analogni, s podpisom in žigom, v prihodnje pa jih bodo lahko nadomestili digitalni dokumenti, ki so v prototipni sistem že vključeni.