Skoči na vsebino

IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE ZA GEOMATIKO - ISG

Izobraževalno središče za geomatiko je projekt (ISG), ki smo ga izvajali v obdobju implementacije projekta ONIX (podprojekt Training Centre).
 
Osnovni cilj podprojekta je bil priprava, organizacija in izvedba programov usposabljanj različne ciljne skupine uporabnikov na področjih prostorskega planiranja, varstva okolja, nepremičnin, geomatike, geoinformacijske infrastrukture in managementa podatkov.

 

V sodelovanju z Geodetskim inštitutom, GEA College in strokovnjaki s Tehnične univerze Dunaj smo izvedli specializirane programe izpopolnjevanj. V obdobju od aprila 1999 do konca aprila 2000 smo pripravili za okrog 170 ur programa specializiranih izpopolnjevanj in temu ustreznega gradiva ter izvedli za 34 dni (oziroma 260 ur) različnih oblik izobraževanj (teoretičnih akademskih predavanj, strokovnih predavanj s primeri iz prakse, demonstracij, delavnic, katerih se je udeležilo okrog 350 udeležencev iz različnih institucij državne in javne uprave, lokalnih skupnosti ter podjetij. Pripravili in izvedli smo tudi dve strokovni konferenci ("Geomatika v svetu in pri nas", "Otvoritvena konferenca TC") s katerima smo želeli dvigniti splošno raven zavesti o vse večjem pomenu uporabe geomatike v procesih urejanja prostora (Land Management).

 

Pripravljeni in izvedeni programi so vzpodbudili tako pozornost, da je bilo nadaljevati z izvedbo pripravljenih programov izpopolnjevanj tudi po zaključku izvedbene faze projekta ONIX v jeseni leta 2000 (dodatnih 125 udeležencev). To pa nas je utrdilo v prepričanju, da smo z doseženimi rezultati postavili temelje in ustvarili pogoje za nadaljevanje tovrstnih aktivnosti.