Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Delavnica Geoportal


Spremembe in dopolnitve nepremičninske zakonodaje


V zadnji številki Geodetskega vestnika (Letnik 62/1) je bila objavljen prispevek o spremembah in dopolnitvah nepremičninske zakonodaje, ki povzema ključne novosti in spremembe v šestih spremenjenih in dopolnjenih zakonih s...

46. Geodetski dan ter 7. evropski dan geodetov in geoinformatikov


Projekt lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza se bo pričel v Novem mestu, Črnomlju in Kočevju


Ljubljana, 14 3. 2018 – Geodetska uprava RS (GURS) obvešča, da bo po 20. marcu do junija letos na območju JV Slovenije (območje geodetskih pisarn Novo mesto, Črnomelj, Kočevje in delno tudi na robu tega območja – torej delno tudi...

Spremembe evidentiranja nepremičnin – Poziv lastnikom k čimprejšnji ureditvi podatkov


Ljubljana, 5. 3. 2018 – 22. februarja so pričele veljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), katerega cilj je ureditev evidentiranja in spreminjanja podatkov o zemljiščih, stavbah...

Delovni obisk predstavnikov Agencije za kataster nepremičnin Republike Makedonije


Geodetsko upravo Republike Slovenije je v torek 6. 2. 2018 obiskala tričlanska delegacija Agencije za kataster nepremičnin Republike Makedonije. Delegacijo je vodil generalni direktor g. Boris Tundzev, poleg pa sta bili še Sanja...

Nova zakonska ureditev poročanja o sklenjenih najemnih poslih


Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/17) je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS....