Skoči na vsebino

Urejanje podatkov o nepremičninah

 
KAKO UREJATI PODATKE O NEPREMIČNINI V REGISTRU NEPREMIČNIN

Če podatki o vaši nepremičnini ne odražajo dejanskega stanja, jih lahko uredite na več načinov:

Podrobnejše informacije in nasvete za urejanje podatkov o nepremičninah najdete v spletni brošuri Pojasnila in navodila za urejanje podatkov o nepremičninah ( pdf)

  

VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

Modeli vrednotenja, cone in vse tabele so razvidne v Zbirki vrednotenja nepremičnin

Lastniki nepremičnin lahko preverijo podatke o nepremičninah in vrednostih prek Javnega vpogleda v podatke o nepremičninah

EVIDENCA TRGA NEPREMIČNIN

Poročanje v ETN
osnovne informacije za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami v evidenco trga nepremičnin.
- Spletna aplikacija za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih v evidenco trga nepremičnin
- Obrazec za poročanje fizičnih oseb o sklenjenih najemnih poslih v evidenco trga nepremičnin

Obvestila

21. 9. 2016

Sistemska priporočila za izboljšanje sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Več informacij »

 

Onemogočen dostop do podatkov o lastnikih nepremičnin, ki so fizične osebe

Več informacij »